GoldenTea – grow virtual tea!

Funds given out for 24 hours

The last funds given out for 24 hours
Player
Amount
Payment system
Wallet
Date
michaXXXX
44
U16XXX
2020.1.25 18:34:38
vovanXXXX
1.04
P25XXX
2020.1.25 18:32:42
LenXXXX
10.4
P46XXX
2020.1.25 18:32:23
born2sXXXX
13.52
P56XXX
2020.1.25 18:27:50
goldentea_5e1f21cdcXXXX
3.12
P10XXX
2020.1.25 18:26:22
Yerko20XXXX
36.4
P10XXX
2020.1.25 18:26:02
msb7XXXX
8.32
P10XXX
2020.1.25 18:25:57
boris-boriXXXX
1.04
P10XXX
2020.1.25 18:25:45
gonzalXXXX
6.24
P69XXX
2020.1.25 18:24:16
raXXXX
11.44
P89XXX
2020.1.25 18:24:10
mirkoXXXX
2.08
P1XXX
2020.1.25 18:20:13
goldentea_5ccfe6374XXXX
18.72
P10XXX
2020.1.25 18:18:43
tryanXXXX
107.12
P10XXX
2020.1.25 18:17:23
investXXXX
2.08
P68XXX
2020.1.25 18:14:38
eXXXX
1.04
P34XXX
2020.1.25 18:13:09
MatheusXXXX
6.24
P94XXX
2020.1.25 18:12:29
GabXXXX
15.6
P47XXX
2020.1.25 18:11:29
Sobaka_basitXXXX
3.12
P10XXX
2020.1.25 18:11:23
MetrXXXX
88.4
P42XXX
2020.1.25 18:03:02
dmitriy-shuhXXXX
35.36
P44XXX
2020.1.25 18:01:35
vadim-kotel-nXXXX
8.32
P97XXX
2020.1.25 17:58:44
timofey-pryahXXXX
31.2
P10XXX
2020.1.25 17:58:32
SoksomXXXX
6.24
P10XXX
2020.1.25 17:56:36
SEXXXX
5.2
P34XXX
2020.1.25 17:55:50
TrXXXX
1.04
P88XXX
2020.1.25 17:54:47
goldentea_5adcfa835XXXX
6.24
P96XXX
2020.1.25 17:48:40
AvaXXXX
5.2
P18XXX
2020.1.25 17:43:12
elmaghriXXXX
1.04
P48XXX
2020.1.25 17:41:54
mgomeXXXX
3.12
P16XXX
2020.1.25 17:41:11
ZaurXXXX
735
+792XXX
2020.1.25 17:33:16
seXXXX
1.04
P12XXX
2020.1.25 17:31:05
CriXXXX
52
P27XXX
2020.1.25 17:29:57
AlXXXX
12.48
P73XXX
2020.1.25 17:25:30
yhXXXX
9.36
P10XXX
2020.1.25 17:25:24
cesarcaptXXXX
7.28
P10XXX
2020.1.25 17:24:10
anaXXXX
104
P10XXX
2020.1.25 17:22:53
dina-dzhankulaXXXX
49.92
P10XXX
2020.1.25 17:07:47
latinobenacXXXX
47.84
P16XXX
2020.1.25 17:04:53
turisXXXX
105
+792XXX
2020.1.25 17:04:03
SXXXX
2.08
P79XXX
2020.1.25 17:03:49
HyipXXXX
3.12
P85XXX
2020.1.25 16:59:40
seregaXXXX
111
U13XXX
2020.1.25 16:58:37
tjomXXXX
3.12
P10XXX
2020.1.25 16:57:50
11teXXXX
26
P13XXX
2020.1.25 16:57:37
маниXXXX
1.04
P16XXX
2020.1.25 16:52:42
sakkaeXXXX
1.04
P10XXX
2020.1.25 16:52:15
mihail-zabroXXXX
3.12
P24XXX
2020.1.25 16:48:54
evgeniy-tokXXXX
35.36
P22XXX
2020.1.25 16:45:36
TechnicalXXXX
30
U16XXX
2020.1.25 16:40:48
bXXXX
20.8
P15XXX
2020.1.25 16:40:28
goldentea_5a5a070ebXXXX
5.2
P5XXX
2020.1.25 16:40:18
sploXXXX
126
+795XXX
2020.1.25 16:33:03
marXXXX
9.36
P1XXX
2020.1.25 16:29:22
dragonwarXXXX
13
U15XXX
2020.1.25 16:22:05
docXXXX
1.04
P97XXX
2020.1.25 16:19:17
trrjhXXXX
24.96
P10XXX
2020.1.25 16:19:07
BonaXXXX
26
P10XXX
2020.1.25 16:17:48
diXXXX
10.4
P16XXX
2020.1.25 16:17:31
zvXXXX
105
41001XXX
2020.1.25 16:12:42
YuraXXXX
2.08
P40XXX
2020.1.25 16:11:25
kazaXXXX
2.08
P66XXX
2020.1.25 16:06:53
anton-dubXXXX
8.32
P67XXX
2020.1.25 16:04:01
sergXXXX
12.48
P10XXX
2020.1.25 16:03:03
DEMBXXXX
4.16
P14XXX
2020.1.25 16:02:40
nikolajichXXXX
7.28
P10XXX
2020.1.25 16:01:13
199325yuarlXXXX
1.04
P10XXX
2020.1.25 15:59:09
SokXXXX
10.4
P68XXX
2020.1.25 15:58:06
goldentea_5cfbffe9bXXXX
1.04
P10XXX
2020.1.25 15:53:28
TtaXXXX
5.2
P18XXX
2020.1.25 15:53:27
goldentea_5b4f31bb1XXXX
1.04
P10XXX
2020.1.25 15:52:20
sabaiXXXX
7.28
P69XXX
2020.1.25 15:43:14
goldentea_5aaee1edbXXXX
3.12
P10XXX
2020.1.25 15:41:57
sergey-staroduXXXX
3.12
P74XXX
2020.1.25 15:39:04
goldentea_5a4868853XXXX
8.32
P92XXX
2020.1.25 15:38:55
leXXXX
2.08
P1XXX
2020.1.25 15:36:12
MiauXXXX
8.32
P56XXX
2020.1.25 15:35:17
goldentea_5bd0f64b5XXXX
43.68
P10XXX
2020.1.25 15:33:57
8986938XXXX
4.16
P10XXX
2020.1.25 15:30:30
TrupogwXXXX
24.96
P10XXX
2020.1.25 15:26:01
marcelaXXXX
13.52
P37XXX
2020.1.25 15:25:45
phXXXX
57.2
P10XXX
2020.1.25 15:19:56
antonXXXX
15.6
P19XXX
2020.1.25 15:17:48
NhatleXXXX
57
U18XXX
2020.1.25 15:14:28
olegXXXX
22.88
P19XXX
2020.1.25 14:57:10
vinhthuyXXXX
5
U16XXX
2020.1.25 14:54:35
andrXXXX
19.76
P42XXX
2020.1.25 14:52:47
staniXXXX
2.08
P34XXX
2020.1.25 14:45:29
goldentea_5b5a539ecXXXX
13.52
P10XXX
2020.1.25 14:42:23
goldentea_5a4006ceeXXXX
204.75
+796XXX
2020.1.25 14:34:00
reXXXX
19.76
P10XXX
2020.1.25 14:28:27
ahsanaXXXX
27.04
P10XXX
2020.1.25 14:25:19
vladimir-frXXXX
7.28
P16XXX
2020.1.25 14:23:18
aiXXXX
4
U11XXX
2020.1.25 14:22:37
DXXXX
12.48
P75XXX
2020.1.25 14:20:44
goldentea_5c0179603XXXX
11
U19XXX
2020.1.25 14:17:38
hechXXXX
11.44
P63XXX
2020.1.25 14:17:12
roma-arutyuXXXX
5.2
P10XXX
2020.1.25 14:12:21
victorXXXX
24.96
P10XXX
2020.1.25 14:10:52
goldentea_5e26eea98XXXX
3
U7XXX
2020.1.25 14:10:31
goldentea_5b689bdd7XXXX
110.25
+795XXX
2020.1.25 14:09:07
Total bonus: 419 шт.
Amount: 36732.36 Руб.